همانطور که می دانید ساخت سریال Walking dead از سال 2011 آغاز شده است و به دلیل استقبال زیاد طرفداران،تا به امروز که در سال 2014 هستیم ادامه پیدا کرده است.اما شما هم بهتر از من می دانید که انصافا سریال هنوز آن جذابیت و هیجان خاص خودش را ندارد.

 

حال سوال این است،این سریال ممکن است تا چند فصل دیگر ادامه پیدا کند؟برای این سوال دو حالت وجود دارد،یا سازندگان به دلیل این افت سریال، ساخت آن را حداکثر تا دو فصل دیگر بیشتر ادامه نمی دهند یا سریال دوباره به اوج خودش باز می گردد و شاهد انتشار حتی فصل 20 سریال نیز خواهیم بود!(در این حالت دیگر باید Walking dead را با بچه هایمان تماشا کنیم!)البته کشش بیش از حد یک سریال هم خوب نیست و فقط بینندگان را خسته می کند.

 

به دنبال این پرسش،ناخود آگاه چند پرسش دیگر نیز در ذهن ما ایجاد می شود:

Walking dead با پایانی کلیشه ای تمام می شود یا با یک پایان قوی؟

در آخر آیا زامبی ها بر انسان ها پیروز می شود یا بالعکس؟

چه کسانی در پایان سریال دوام می آورند و زنده می مانند؟

با توجه به سنت این گونه فیلم ها،اگر قرار است انسان ها پیروز شوند،به چه نحوی بر زامبی ها غلبه می کنند؟

 

نظر شما چیست؟