the walking dead 916 negan 1164336

سریال مردگان متحرک ده سال است که از شبکه ی AMC پخش می شود و به تازگی برای فصل یازدهم تمدید شده است. کمیک آن نیز با رسیدن به جلد 193 به اتمام رسید.

اما طبق گفته های جفری دین مورگان بازیگر نقش نگان، سریال میتواند حداقل تا سه سال دیگر ادامه داشته باشد.

او توضیح داد :

“من شخص میگم که بیاین با این سریال بالا بریم. بیاین هنوزم سریال شماره یک دنیا باشیم. من نمیدونم که چه اتفاقی میخواد رخ بده، ولی به نظرم اگه طبق کمیک بخوایم پیش بریم سه سال دیگه سریال میتونه ادامه داشته باشه. البته سریال از کمیک انحرافات زیادی داره، ولی فکر میکنم که حداقل سه سال دیگه میشه طبق کمیک جلو رفت.”