TWD 1012 JD 1015 0712 RT

طبق گفته های اسکات گیمپل، هیچ برنامه ریزی برای پایان دادن به سریال مردگان متحرک در فصل دوازدهم وجود ندارد. گیمپل توضیح داد که حتی برنامه بر این است که داستان سریال فراتر از داستان کمیک که به پایان رسید برود.

پیش از این برخی از خبرگزاری ها این شایعه را مطرح کردند که سریال در فصل دوازدهم به اتمام میرسد.