TWD 1009 JD 0909 0135 RT

در قسمت نهم از فصل دهم شاهد صحنه ای بودیم که سرنوشت مگنا و کانی را درهاله ای از ابهام قرار داد، اما آنجلا کانگ توضیح داد که یالاخره سرنوشت این دو نفر را خواهیم فهمید.

او گفت :

“دو نفر توی غار دفن شدن و اینکه اونا زنده هستن یا مرده، اینو شخصیت های ما نمیدونن. این موضوع باعث میشه که دریل هنگام جستجو با یه سری از ماجراها رو به رو بشه و چیزهای غیرمنتظره ای پیدا کنه. من فکر میکنم که برای شخصیت هامون فقط این سوال وجود داره که آیا اونا زنده هستن یا نه و این سوال تاثیر زیادی روی پیشروی اونا داره. ما در نهایت سرنوشت مگنا و کانی را خواهیم فهمید، اما در این بین شخصیت های زیادی مثل کارول هستن که با بار گناه زندگی میکنن، یا اینکه برای پیدا کردن اونا اقدام میکنن یا با عواقب عاطفی ناشی از این اتفاق دست و پنجه نرم میکنن.”