خیلی از طرفداران سریال میخوان بدونن که چه اتفاقی برای اوفلیا افتاده و اون کجاست؟ آخرین باری که ما اوفلیا رو دیدیم اون توی بیابان با تهدید فردی مسلح مواجه شد.

 

آلوم دیتوم کالی بازیگر نقش اتو در این مورد گفت :

 

“کسی که اوفلیا رو در بیابان پیدا کرد اتو بود. اون رو گرفت و یه مکالمه ی کوتاه باهاش داشت و بعدش هم اون رو همونجا رها کرد تا توی بیابان بمیره. بنابراین اتو اون رو به عنوان گروگان یا چیز دیگه ای نگه نداشته. مردم میتونن مطمئن باشن که شخص دیگه ای اوفلیا رو گرفته.”

 

احتمالا اتو ، اوفلیا رو به عنوان یه تهدید حساب کرده و برای همین اون رو توی بیابون ول کرده.