نگران نباشید این شباهتی که بین سرنوشت گلن و استیون یان به وجود آمده ابدا جایی برای نگرانی و ترس ندارد. فقط چند روز بعد از خبر ازدواج استیون و جوآنا خبر شادی آور دیگری به گوش طرفداران واکینگ دد رسید و آن خبر سرنوشت استیون را مثل سرنوشت گلن در سریال کرد.

 

در واقع استیون هم مثل گلن پدر شده و در انتظار به دنیا آمدن فرزندش است. از صمیم قلب امیدواریم او در آرامش و خوشبختی بتواند فرزندش را بزرگ کند.

 

از طرف همه ی طرفداران ایرانی واکینگ دد این خبر خوش را به استیون یان،خانواده اش و همه ی طرفداران تبریک می گوییم.

 

 

Readme.lnk