the walking dead abraham eugene michael cudlitz 1199804

مایکل کادلیتز بازیگر نقش آبرهام گفت که سخت تریت بخش ترک سریال توسط او، خداحافظی با جاش مک درمیت بازیگر نقش یوجین در قسمت آخر فصل ششم بوده است.

در قسمت پایانی فصل ششم، قرار شد یوجین سوار بر RV شود و ناجی ها را فریب دهد، اما قبل از انجام اینکار با آبراهام خداحافظی کرد.

مایکل کادلیتز توضیح داد :

“برای من سخت ترین بخش ترک سریال خداحافظی با جاش، قبل از رفتن او با RV بود. از اونجایی که میدونستیم این آخرین صحنه ایه که قراره دوتایی با هم داشته باشیم، بنابرین من واقعا با دوستی که چند سال کنارش توی سریال بودم خداحافظی کردم. برای من این سخت ترین بخش بود، چون فقط خداحافظی شخصیت ها نبود، بلکه خداحافظی دو بازیگر از همدیگه بود. تازه این صحنه ی مورد علاقه م توی سریاله.”