از اونجایی که پدر گابریل در الکساندریا ماند تا هم از جودیت محافظت کند و هم از شهر ، هنوز سعادت دیدن نگان رو نداشته که البته فصل بعد این اتفاق خواهد افتاد.

 

صحبت های ست گیلیام بازیگر نقش پدر گابریل :

 

“مطمئن باشید برای فصل آینده اشک ریختن ها ، همچنین شوک های فراوان و بسیاری از دل شکستگی ها رو می بینیم و چیزی که میتونم بگم اینه که نگان کارهای زیادی برای انجام دادن داره.من از خشم هواداران برای نوع پایان بندی فصل ششم شوکه شدم ولی با اونا ابراز همدردی میکنم.من خودم بر ضد پایان های هیجان انگیز ولی نامفهوم هستم اما در این مورد خاص فکر میکنم که یه داستان سرایی بزرگ بود.”