شخصیت پدر گابریل در ابتدا جوری بود که فقط زندگی خودش براش مهم بود و یه شخصیت بسیار ترسو به حساب می اومد.

 

اما در ادامه او تغییر کرد و تفنگ به دست گرفت و شجاع تر از قبل شد.

 

ست گیلیام بازیگر نقش پدر گابریل در مورد شخصیتش گفت :

 

“من فکر میکنم که جهان اطرافش باعث شده که شخصیت اون سخت تر بشه و داره تلاش میکنه که مسئولتیش رو بهتر انجام بده.از اینکه سریال داره به قسمت ۱۰۰ خودش نزدیک میشه و شخصیت پدر گابریل در نیمی از این قسمت ها حضور داشته خیلی خوشحالم.خوشحالم که اینجا هستم.”