TWD 901 JLD 0503 2331 RTجدیدترین زوج سریال که در قسمت دوم فصل نهم وارد رابطه شدند، پدر گابریل و آن (جیدیس) هستند. هر دوی آن ها زمانی مورد اعتماد ریک گرایمز نبودند اما در آخر از افراد او شدند.

ست گیلیام بازیگر نقش پدر گابریل در این مورد گفت :

“فکر میکنم که پدر گابریل و آن شخصیت های مشابهی دارن. اونا میتونن خصوصیات همدیگه رو ببینن که به نوعی مشابهن و به نظرم این شباهت میتونه اونا رو به هم متصل کنه.”