شاید خیلی از بیننده های سریال این سوال رو داشته باشن که پدرواقعی جودیث ، ریکه یا شین؟ خود ریک در قسمت چهارم فصل هفتم اشاره کرد که میدونه پدر جودیث ، شینه.

 

اما مثل اینکه سارا وین کالیز بازیگر نقش لوری نظر متفاوتی داره.او در این مورد گفت :

 

“میدونید ، بارها این سوال از من پرسیده شده و منم گفتم پدر واقعی جودیث ، ریکه که داره نوزاد رو بزرگ میکنه.مهم اینه که چه کسی پای بچه می ایسته و حالا اون ریکه که پای جودیث وایساده و داره بزرگش میکنه و این باعث میشه جودیث دختر ریک باشه.هیچ چیز دیگه ای مهم نیست.”