بعد از مرگ کارل ، حالا ریک به یک ستون جدید نیاز دارد تا در نیم فصل دوم فصل هشتم و حتی فصل های بعدی به او در کارها کمک کند.

 

ریک و میشون در فصل هشتم کاملا از یکدیگر جدا افتاده بودند. اما اندرو لینکولن وعده داد که در نیم فصل دوم و بعد از مرگ کارل ، ارتباط ریک و میشون نزدیک تر از قبل خواهد شد.

 

او در این مورد گفت :

 

“واضحه که بعد از از دست دادن کارل ، ریک و میشون و حتی بقیه به همدیگه نزدیک تر میشن ، چون اونا به هم نیاز دارن تا بتونن از پس مشکلات پیش روشون بر بیان. در واقع بخش زیادی از نیم فصل دوم بازتابی از مرگ کارل خواهد بود.”