twd-tara-706-213324-640x320

 

یک سوال مشترک برای هواداران سریال وجود داره که ریک در قسمت ششم که امشب از شبکه ی AMC پخش میشه حضور داره؟

 

در جواب این پرسش باید گفت که “خیر”

 

در این قسمت ما شاهد یک ماجراجویی در خارج از الکساندریا هستیم.ماجراجویی که در اواخر فصل ششم توسط تارا و هیث آغاز شد.