TWD 1014 JLD 1025 1295 RT

اگرچه در قسمت چهاردهم فصل دهم شاهد همکاری دریل و نگان علیه نجوا کننده ها بودیم اما به نظر آنجلا کانگ یخ دریل هنوز به صورت کامل در برابر با نگان آب نشده است.

کانگ در این مورد گفت :

“فکر میکنم یه کم یخ دریل آب شده، ولی فکر نکنم دریل هنوز از نگان خوشش بیاد. نمیدونم که کاملا بهش اعتماد کرده یا نه، چون نگان شخصیت پیچیده ای داره و آدمیه که اشخاصی که برای دریل مهم بودن رو کشته. برای دریل از دست دادن گلن و آبراهام و کل افرادی که توی اون جنگ جونشون رو از دست دادن خیلی سخت بوده و بعید میدونم این چیزی باشه که بخواد راحت فراموشش کنه. کسایی که فصل نهم رو به یاد میارن یادشونه که دریل کسی بود که برای حذف کردن نگان به مگی کمک کرد، اما دریل یه فرد واقع بین هم هست و دیده که نگان یه سری کارهای خوب انجام داده، ولی دیگه اینطوری نیست که بخواد اونو دوست خودش بدونه.”