the walking dead beta 1161272

رایان هورست بازیگر نقش بتا گفت که قبل از شروع فصل نهم، پیش بینی کرده بود که در این سریال حضور پیدا میکند.

او در این مورد گفت :

“این یه اتفاق عجیب بود. مال حدود هشت ماه قبل از این بود که این نقش رو بگیرم. عینا برام روشن بود که قراره به این سریال بیام، برای همین به مدیر برنامه هام زنگ زدم و گفتم میتونی به سازنده های واکینگ دد زنگ بزنی و ازشون بپرسی که من میتونم تو این سریال بازی کنم؟ مدیر برنامه م جواب داد که اینطوری جواب نمیده، چون برای بازی تو سریال باید تست بدی. منم گفتم که یه حسی بهم میگه که قراره تو این سریال باشم و میدونم که مثل دیوونه ها به نظر میرسم، ولی چرا بهشون زنگ نمیزنی و بهشون بگی که میخوام تو سریالشون باشم؟ اونم جواب داد که باشه، درباره ش فکر میکنم. مدت ها بعد ساعت دو شب برام پیام عجیب و غریبی از سوی جفری دین مورگان اومد که بهم تبریک گفته بود. منم نمیدونستم منظورش چیه و ظاهرا اون قبل از من باخبر شده بود که قراره نقش بتا رو بازی کنم. دو هفته بعد از اون شب نقش بتا رو گرفتم.”