حملات ریک به نگان در دو قسمت ابتدایی فصل هشتم بدون تلفات نبوده است. یکی از کسانی که زخمی شد اریک دوست پسر آرون بود.

 

او درست مثل کمیک در یکی از حملات به ناجی ها گلوله خورد.

 

راس مارکواند بازیگر نقش آرون درباره ی اتفاقی که برای اریک افتاد گفت :

 

“من از لحظه ای که اریک زحمی شد متنفر بودم. همه چی داشت خوب پیش می رفت که اریک یهویی دیوونه شد و به جلو پیشروی کرد و بعدشم گلوله خورد.”

 

همچنین او درباره ی رابطه ی احتمالی بین آرون و عیسی در صورت مرگ اریک گفت :

 

“راستش رو بخواین من هیچ نظری ندارم که چه اتفاقی قراره بیفته. حتی از روی کمیک هم نمیتونم پیش بینی کنم چون خیلی از اتفاقات سریال و کمیک با هم متفاوت هستن.”