بالاخره در قسمت هشتم فصل سوم با مرگ جرمیا اوتو موضوع جنگ بین گروه مزرعه و گروه واکر به اتمام رسید ولی به نظر این اتفاق فقط آغاز ماجرا بود.

 

در کمیک کان سن دیگو تعدادی از بازیگرها در مورد مرگ اوتو و تاثیرش روی داستان صحبت هایی انجام دادند.

 

مایکل گرییز (واکر) : “این اتفاق برای من و سم که نقش واکر و جیک رو به عهده داریم خوب میشه چون رابطه ی جالبی با هم داریم و به نوعی یه متحد هستیم. ما در حال تلاش برای قرار دادن این دو گروه کنار هم هستیم و مدیسون هم سعی میکنه با دو طرف کنار بیاد. قضیه خیلی پیچیده ست.”

 

دیتون کالی (اوتو) : “مرگ جرمیا میتونه یه نقطه عطف برای نیم فصل دوم باشه. همچنین جیک و تروی میدونن که اوتو آدمی نبود که بخواد خودش رو بکشه.”

 

دنیل شارمن (تروی) : “جیک و تروی یه کار بسیار جالب رو برای پی بردن به راز مرگ اوتو انجام میدن و هر دو اصل قضیه رو میفهمن. باز کردن این قضیه و همچنین عواقب اینکار اینه که بسیاری از اتفاقات نیم فصل دوم رقم میخوره.”