TWD 909 JLD 0822 00379 RT 1

نورمن ریداس بازیگر نقش دریل دیکسون به تازگی به راز نهفته ی زخم های X مانند دریل و میشون اشاره کرد.

او در این مورد گفت :

“این یه داستانه که قبلا اتفاق افتاده، اما شما در نهایت درباره ی این اتفاق خواهید فهمید و این اتفاق چیزیه که فقط بین دریل و میشون رخ داده و بقیه ی گروه هنوزم نمیدونن که این زخم ها چه جریانی داره. پشت این داستان یه ماجرای تاریک هست. این راز فقط بین اون و منه و واقعا راز وحشتناکی داره.”