رابرت کرکمن خالق مردگان متحرک از یک پایان رضایت بخش برای هواداران سریال در آینده ای دور خبر داد.

 

او در این مورد گفت :

 

“من برای مردگان متحرک یک نقطه ی پایانی تو ذهنم دارم و فکر میکنم که این وظیفه ی من و همه ی نویسندگان سریال در قبال مخاطب هاییه که مدت هاست تو این سفر ما رو همراهی کردن. مردگان متحرک ممکنه برای سال ها ادامه داشته باشه ولی برای همیشه ادامه نداره و من فکر میکنم کسانی که این سفر طولانی رو پشت سر گذاشتن شایسته ی یه پایان خوب هستن. من یه پایان تو ذهنم دارم ولی به این زودی ها به پایان نمیرسیم ، پس نگران نباشین. هر قطعه از داستان طراحی شده تا ما رو به نتیجه گیری دلخواه امیدوار کنه، ولی من به طور کامل برای کسانی که قراره از این پایان ناامید بشن آماده م.”