رابرت کرکمن درباره ی بشکه هایی که در قسمت چهارم فصل هشتم دیدیم توضیحاتی ارائه داد.

 

او در برنامه ی تاکینگ دد که بعد از پخش قسمت چهارم بر روی آنتن شبکه ی AMC رفت حضور یافت و وعده داد که ماده ی داخل آن بشکه ها خطرناک است.

 

او در این مورد توضیح داد :

 

“اون مواد هرچی که هست خطرناکه و حتی زامبی ها رو هم تحت تاثیر قرار داده بود. اونا اونجا دراز کشیده بودن و نمیتونستن حرکت کنن. فکر کردن بهش سرگرم کننده س. سرگرم کننده که نه ، ولی ما دوست داریم در مورد اینکه چطوری بدن واکرها رو از هم فرو پاشونده و اونا رو تحت تاثیر قرار داده و میتونه انواع مختلفی از واکرها رو ایجاد کنه فکر کنیم.”

 

بعید نیست که این مواد کار نگان و علی الخصوص یوجین باشد. باید دید که سازنده ها درباره ی این مواد چه چیزی در ذهن خود دارند.