مردگان متحرک یکی از طولانی ترین کمیک های حال حاضر دنیاست که از سال ۲۰۰۳ در حال چاپ شدن است.

 

خالق سریال و کمیک مردگان متحرک یعنی رابرت کرکمن تایید کرد که سریال و کمیک پایان کاملا متفاوتی با همدیگر دارند :

 

“من امیدوارم وقتی که سریال به پایان میرسه ، کمیک همچنان در حال جلو رفتن باشه (تایید کرد که سریال زودتر از کمیک تموم میشه).کمیک قبل از سریال بود ، پس منم تلاشم رو میکنم که اون رو همچنان حفظش کنم.من میدونم که چطوری قراره مردگان متحرک رو پایان بدم ولی نمیتونم به کسی بگم و نمیخوام سریال پایانش ، پایان کمیک رو لو بده (یعنی پایانشون متفاوته).بنابراین هر وقت که سریال تموم بشه من با اسکات (گیمپل) میشینم و در مورد پایان کمیک بحث خواهم کرد.”