رابرت کرکمن خالق مردگان متحرک سریال جدیدی خواهد ساخت.

 

این سریال جدید “پنج سال” نام داره.دقیقا مثل مردگان متحرک این سریال هم آخرالزمانی است.”پنج سال” داستان زندگی خانواده ای رو دنبال میکنه که به زودی مرگی قریب الوقوع با برخورد شهاب سنگ به زمین خواهند داشت.همچنین وضعیت انسان هایی رو نمایش میده که میفهمن نسل بشر پنج سال دیگه با برخورد شهاب سنگ به زمین به اتمام میرسه.

 

البته این سریال کره ای است و رابرت کرکمن و دیوید آلپرت تهیه کنندگان سریال مردگان متحرک مسئولیت نظارت بر ساخت این درام کره ای رو بر عهده دارند.

 

ایده ی داستان “پنج سال” مدت کوتاهی بعد از شروع نوشتن کمیک های مردگان متحرک در سال ۲۰۰۳ به ذهن کرکمن رسید.

 

فصل اول این سریال ۱۶ قسمت خواهد بود و سریال برای پنج فصل برنامه ریزی شده است.