در طول مصاحبه ای با سرگرمی هفتگی ، رابرت کرکمن خالق سریال و کمیک ، از دلیل حذف گلن از سریال پرده برداشت :

 

“این درسته که صحنه ی مرگ گلن از کمیک برداشت شده بود و در حالی که ما سعی کردیم همه چی رو تغییر بدیم و چیزهای جدیدی رو واسه مخاطب نگه داریم ، ولی مرگ گلن بود که میتونست برای ریک سنگین باشه و باعث میشد مگی راهی رو پیش بگیره که در ادامه داستان ها و شخصیت های زیادی رو تحت تاثیر خودش قرار بده.پس متاسفانه ضروری بود که بخشی از اتفاقات کمیک دست نخورده باقی بمونه.مرگ گزینه های دیگه ای هم به جای گلن مورد بحث قرار گرفت ولی خب ازشون استفاده نکردیم.من شخصا برای کشتن گلن در سریال خیلی تردید داشتم ولی چیزی که سریال برای بهتر و باحال تر شدن نیاز داره دیدن همین موارده.درسته که سخته ولی ما مجبوریم انجامش بدیم.”