طرفداران برای شروع سریال واکینگ دد آماده هستند، اما یکی دیگر از چیزهایی که نباید نادیده گرفته شود کمیک کن نیویورک است. می دانیم که کمیک کن سن دیگو بیشترین اطلاعات را در مورد سریال واکینگ دد به ما داد، کتاب های کمیک، عروسک های شخصیت ها،بازی های ویدئویی و سایر تفریحات و سرگرمی های مربوط به واکینگ دد. با اینحال رابرت کرکمن در این کمیک کن در مورد موضوعات مختلف سخن گفته است که در ادامه آن را می خوانید.

رابرت کرکمن فصل ۶ واکینگ دد: سخت ترین و قوی ترین فصل واکینگ دد است. یک داستان جالب در پایان هر اپیزود وجود دارد، من تماشا کردن و قطع می کنم و میرم. “من عاشق اینم که قسمت بعدی رو ببینم”

رابرت کرکمن راجع به نگان: من فکر می کنم که خیلی باحاله که نگان در سریال معرفی شود.نمی دونم کی اتفاق می افتد. هر چند باید بگم من انجامش میدم ولی نمی تونم بگم! او همچنین به شوخی اضافه کرد که اد اونیل را برای این نقش دوست دارد.

رابرت کرکمن در مورد مگی: مگی شخصیتی در حال تحول است،مثل بقیه،اما او خیلی قاطع و مدعی میشه. ما اون و تندتر می بینیم…

رابرت کرکمن در مورد فصل دوم فیر د واکینگ دد: فقط به این خاطر که اون ها روی قایق می روند به این معنی نیست که همه اش روی قایق هستند.