کرکمن به آخرین شماه ره ی منتشر شده از کمیک یعنی ۱۵۴ نامه ای را ضمیمه کرده است و به نظر یکی از طرفداران که گفته بود پایان فصل “دیوانه کننده” بود پاسخ داده است:

 

“خوب،پایان فصل ۶ واقعا شور آنلاین ایجاد کرده است. برخی آن را دوست دارند،برخی بی تفاوت هستند،برخی تنفر دارند. ما سعی نمی کنیم با مخاطبان خود بازی کنیم،ما تلاش نکردیم شما را، دیوانه کنیم و ما قطعا تلاش نکردیم با اینکار شما را مجبور به تماشای فصل هفت کنیم.”

 

 

http://www.thewalkingdead.com/wp-content/uploads/2013/02/robert-big2.jpg

این حدس و گمان،سرخوردگی،احتمالات،نظریه صادقانه  در ذهن من چیزهای سرگرم کننده ایست. من احساس کردم این یک مساله ی جذاب است که مخاطبان تا زمان پخش فصل هفت در این مورد حرف زده و سرگرم باشند. من می دانم که مردم بسیار عصبانی هستند اما هدف ما این نیست. این ایده بعد از ۶ فصل نمایش داده شده و ما می خواستیم شما چیزی برای بحث داشته باشید.

 

اما به طور جدی هر کسی در گروه واکینگ دد می خواهد کار جالبی انجام دهد. ما می خواستیم کار متفاوتی انجام دهیم… برای آن دسته ای که تلاش در موردشان معکوس شد متاسفم. (معذرت خواهی)