اخیرا هواداران سریال متوجه شباهت یکی از واکرهای قسمت هشتم که در آب بود به رابرت کرکمن خالق مردگان متحرک شده اند.

 

با این وجود این احتمال کاملا رد شد.

 

حتی اگه کرکمن بخواد توی سریال بازی کنه ، مطمئنا ترجیح میده که یه بازی راحت داشته باشه ، نه اینکه تمام روز رو توی آب دریاچه شناور باشه و این در شان خالق مردگان متحرک نیست.