رابرت کرکمن خالق مردگان متحرک می گوید کاملا احساس ناراحتی برای مرگ کارل ندارد ، چون به مرگ و میر در سریال عادت کرده است.

 

صحبت های کامل کرکمن :

 

“راستش کاملا از این اتفاق ناراحت نیستم. چون من به این اتفاقات عادت کردم و توی سریال هر زمانی از این اتفاق ها میفته. فکر میکنم نمیشه هر زمان سریال رو پیش بینی کرد و به کمیک رجوع بکنی و بگی من میدونم چه اتفاقی توی سریال میفته. این تفاوت ها باعث هیجان بیشتر میشن. وقتی ما روی فصل نهم کار کنیم تغییراتی رو نسبت به کمیک ایجاد می کنیم که برای سریال بهتر باشه.”

 

گفتنی است که کارل در کمیک همچنان زنده است.