the walking dead comic 1211925

رابرت کرکمن که بعد از 16 سال و 193 جلد کمیک مردگان متحرک را پایان داد تا هفته ها بعد از این اتفاق احساس ناخوشایندی داشت.

کرکمن در این مورد گفت :

“من به کمیک مردگان متحرک پایان دادم چون وقت پایان داستان رسیده بود. داستان به نقطه ای رسیده بود که وقت به پایان دادنش بود. میخواستم جوری تمومش کنم که از پنج سال گذشته درباره ی نوع پایان بندیش با کسی صحبت نکرده باشم. با خودم میگفتم این بهترین حالته و قراره خیلی خوب باشه. این مردم شگفت زده میشن. من خیلی هیجان زده بودم. سال ها هیجان زده بودم برای کار کردن تا پایان. دقایقی بعد از اینکه داستان رو تموم کردم با خودم گفتم که من چیکار کردم؟ حس میکردم که به طور تصادفی یکی از اعضای خانواده ی خودمو کشتم. هفته ها بعدش حس ناخوشایندی داشتم. حتی چند روز نا امیدانه فقط اطراف خونه قدم میزدم. بعد وقتی دیدم که مردم داستان رو خوندن و جلوی خونه م تجمع اعتراضی نکردن فهمیدم که ازش راضی بودن. حس میکنم بخشی ازم وجود داشته که دیگه وجود نداره. اما من هنوزم روی سریال و بازی های ویدیویی مردگان متحرک کار میکنم، پس هنوزم مردگان متحرک توی زندگیم وجود داره.”