اسپویل از کمیک

 

چقدر برای کرکمن سخت بود که انتخاب کنه چه کسی توسط نگان در کمیک کشته بشه؟ اگه فکر می کنید خیلی ، باید گفت اصلا اینطوری نبوده.

 

کرکمن ادعا میکنه از خیلی وقت قبل تر هم انتخابش رو انجام داده :

 

“همیشه قرار بود گلن باشه ، حتی قرار بود گلن در اوایل کمیک کشته بشه ، اما بعدش نظرمو تغییر دادم.طرح اصلی خودم این بود که گلن رو بسیار زودتر از کمیک حذف کنم ولی من اون رو واسه این لحظه ی خاص (ورود نگان) نجات دادم.”