twd michonne governor 1144857

دیوید موریسی بازیگر نقش فرماندار خوشحال است که بعضی از صحنه های بین فرماندار و میشون در کمیک در سریال به نمایش در نیامد.

او در این مورد گفت :

“خوشحالم که یه سری اتفاقات که بین فرماندار و میشون توی کمیک رخ داد توی نسخه ی تلویزیونی به نمایش در نیومد. توی کمیک خیلی وحشیانه بود. با شکنجه هایی که میشون توسط فرماندار در کمیک دید موافق نبودم.”

در کمیک میشون به صورت خیلی وحشیانه ای توسط فرماندار شکنجه شد و فرماندار هم نسبت به نسخه ی تلویزیونی که فقط چشمش را از دست داد آسیب های جسمی بیشتری از میشون دید.

موریسی ادامه داد :

“توی کمیک وقتی برای اولین بار فرماندار رو می بینیم خیلی زود می فهمیم شخصیت شیطانی داره در حالی که نویسنده های سریال این مجوز رو به فرماندار دادن که شخصیت پیچیده ای داشته باشه و در قسمت های اول ورودش شما مطمئن نبودید که اون چطور آدمیه.”