به نظر میرسه دو قسمت پایانی فصل دوم سریال فیر د واکینگ دد در یک روز از شبکه ی AMC پخش شوند.

 

با این اتفاق دوشنبه ی همین هفته قسمت ۱۴ و ۱۵ فصل دوم سریال فیر د واکینگ دد پخش خواهد شد و دوشنبه ی بعدی و دوشنبه ی بعد از اون تعطیلات بین دو سریال خواهد بود.

 

۲۴ روز دیگه که تقریبا سه هفته ی دیگه میشه سریال مردگان متحرک پخش فصل هفتم خودش رو از شبکه ی AMC آغاز میکنه.