اینترتینمنت ویکلی دو عکس جدید از فصل هشتم سریال منتشر کرد. عکس هایی که سه قهرمان ما را آماده ی جنگ نشان می دهد.

 

twd ezekiel rick 801 1020591 e1505408091294

 

twd daryl 801 1020592 e1505408160691

 

عکس ها در سایز اصلی