اولین شخصیت نامش نائومی است. او به این ترتیب شرح داده می شود: نوعی مادربزرگ که عزیزان از دست رفته ی زیادی دارد. در حال حاضر مایل به انجام هر کاری است تا مجبور به دفن (عزیزان) بیشتری نشود. هنوز مشخص نیست که او بخشی از جامعه ی گروه محبوب ما خواهد بود یا یکی از ناجیان اما آسلیو بیان داشته که قسمت ششم فصل هفت وارد داستان خواهد شد.

 

کاراکتر دیگر هم آغاز کارش از همان اپیزود خواهد بود. او شخصیت مونثی به اسم جیمی است که یک تینیجر(نوجوان اووو کاررررل!) است، کسی که صدایش بسیار شبیه بث است. اینکه جیمی با نائومی نسبتی دارد یا ربطی به هم ندارند هنوز مشخص نیست.