دو تن از شخصیت های فصل گذشته ی سریال در فصل نهم نقش پر رنگ تری ایفا خواهند کرد.

 

ایوی ناش و کالان مک اولیف که دو شخصیت الدن و صدیق را بازی می کنند در فصل نهم سریال جزو نقش های اصلی خواهند بود.

 

هر دوی آن ها در فصل هشتم وارد سریال شدند.

 

صدیق در کمیک حضور دارد اما وضعیت آلدن کاملا متفاوت است و مشخص نیست سازنده ها چه خط داستانی برای او در نظر خواهند گرفت.

 

خیلی ها اعتقاد دارند که در نهایت بین او و مگی رابطه ای شکل خواهد گرفت.