birch carroll 1179506

فصل دهم سریال مردگان متحرک دو بازیگر جدید را به تیم بازیگران خود اضافه کرده است.

تورا برچ نقش گاما را در فصل دهم بازی خواهد کرد که این شخصیت یکی از محافظان آلفا است و به درستی راه و روش زندگی نجوا کننده ها باور و اعتقاد دارد.

همچنین کوین کارول دیگر بازیگر جدید فصل دهم است که نقش ویرجیل یک بازمانده ی زیرک و نا امید در پیدا کردن جایی که بتواند آن را خانه صدا کند را بازی می کند.