دومین گاهنامه ی صوتی تصویری سایت طرفداران سریال واکینگ دد بالاخره منتشر شده و می توانید آن را در ادامه دریافت و مشاهده نمایید. بخش دوبله طنز گاهنامه نیز در لینک جداگانه ای برای دریافت آماده شده است.

 

 

گاهنامه

دانلود

لینک کمکی

دوبله طنز(داستان از این قرار است که مگی خانم…)

دانلود

 

دوبله ی گلن در ویدئوی قبل از تیتراژ گاهنامه صدای آقای “آرش ۰۷۶۱” است که از ایشان کمال تشکر را داریم.

 

 

اما در این شماره یک گاهنامه ی دیگر هم داریم که جناب آقای علی گوهریان یکی از طرفداران واکینگ دد آن را تهیه نموده اند. با تشکر از زحمت ایشان، می توانید آن را در همین جا دانلود فرمایید.

گاهنامه(دو)

دانلود