بعد از انتشار اولین سکانس حذف شده ی فصل هفتم ه به قسمت اول مربوط می شد ، هم اکنون دومین سکانس حذف شده ی این فصل منتشر شده که سکانسی حذف شده از قسمت آخر این فصل است.

 

این سکانس بین ریک ، میشون و کارل شکل گرفته و مربوط به قبل از آمدن نگان به الکساندریاست.

 

دانلود :

آپارات

لینک کمکی