در قسمت آخر دریل یک مجسمه ی چوبی کوچک رو پیدا کرد که روی اون نوشته شده بود “نمیدونستم”

 

این مجسمه متعلق به دوایت بود که در گذشته هم در حال کنده کاری این نوع مجسمه دیده شده بود.

 

اما منظور دوایت از “نمیدونستم” چی بود؟

 

منظور دوایت این بوده که نمیدونسته جیدیس و باند زباله قراره به ریک خیانت کنن و با نگان معامله کردن.این به این معنیه که نگان همه ی نقشه ها و برنامه های خودش رو به دوایت نمیگه و میشه گفت که به طور کامل به دوایت اعتماد نداره.

 

در حال حاضر این خبر خوبیه که دوایت داره تلاش میکنه که از مردم الکساندریا دلجویی کنه و وفاداری خودش رو به اونا ثابت کنه.