۱٫گیر انداختن کارتر و گفتن دیالوگ معروف”هیچ میدونی که داری با کی حرف میزنی؟” البته در کمیک نیکلاس مقابلش قرار دارد نه کارتر.

RickTalking2

۲٫گروه موتورسواران نگان که نقش هیجان انگیزی در فصل ۶ داشتند و توسط آرپی جی منفجر شدند.

Screen-Shot-2016-02-16-at-11.39.46-AM1

۳٫”قهرمان بازی” اسپنسر!

Screen-Shot-2016-04-21-at-5.24.26-PM

۴٫رد شدن ریک و بقیه از بین زامبی ها!

gutponcho1

Andersons

۵٫چشم کارل!

CarlEye

CarlBedside

۶٫عیسی!

Jesussisde

۷٫هیل تاپ!

۶۱۱comp5

۶۱۱comp71

۶۱۱comp61

۶۱۱comp3

۶۱۱comp41

۸٫دعوای آبراهام با رزیتا!

AbeRositaFeat

۹٫یوجین/دوییت/آبراهام

AbeEugene1

Ambush2

Escape

۱۰٫ورود نگان!

Negan5

Negan7

NeganComp2