اسپویل از کمیک

 

در قسمت آخر دیدیم که دو مرد از کینگدام به کمک کارول و مورگان آمدند که یکی از این دو مرد دنیل نیومن بود که به نظر هواداران احتمالا نقش ریچارد در کمیک را بازی خواهد کرد.

 

ریچارد در کمیک مسئولیت رییس امنیت کار کینگدام را بر عهده دارد و مستقیما با ازکیل در ارتباط است.وقتی که الکساندریا و کینگدام گرد هم جمع می شوند تا طرح و برنامه ای برای مقابله با ناجی ها بریزند ، ریچارد هم استراتژی های خودش را با بقیه در میان میگذارد.در نهایت گرفتار کمین ناجی ها و کشته می شود.مدت کوتاهی پس از مرگش ازکیل به میشون توضیح می دهد که ریچارد برای او نقش چشم و گوشش را داشته است.

 

هنوز مشخص نیست که حتما قراره دنیل نیومن نقش ریچارد رو بازی کنه و این فقط حدس هوادارهای سریال است.