ftwd troy 312 1022769

دنیل شارمن در فصل پنجم ترس از مردگان متحرک نقش تروی را ایفا خواهد کرد.

در حالی که جزییات درباره ی نحوه ی بازگشت شخصیت تروی نامشخص است اما اعلام شده که تروی در فصل پنجم این سریال باز خواهد گشت.

همچنین مشخص نیست که او در چند قسمت از فصل پنجم حضور خواهد داشت.

تروی در فصل سوم این سریال معرفی شد و در پایان همان فصل با چکشی که مدیسون به سرش زد کشته شد، اما با این حال تعدادی از هوادارها اعتقاد دارند که او زنده است و در فصل پنجم برای انتقام باز میگردد.