the walking dead zombies 1241201

علی رغم اعلام اینکه فصل یازدهم فصل پایانی سریال مردگان متحرک خواهد بود اما دنیای مردگان متحرک به این زودی ها به اتمام نمیرسد.

رابرت کرکمن خالق دنیای مردگان متحرک در این رابطه توضیح داد :

“میدونم که به تازگی اعلام شده که سریال مردگان متحرک در فصل یازدهم به پایان میرسه و همه مون از این موضوع خیلی ناراحت هستیم. دیدن این موضوع ضد حاله. اما این چیزیه که ما در حال ساختش بودیم، بنابراین از درون واقعاً هیجان زده هستیم. ما سریال کارول و دریل رو داریم که به تازگی اعلام شده و انواع مختلفی از موارد مثل ترس از مردگان متحرک و مردگان متحرک: جهانی فراتر و مواردی که هنوز اعلام نشده وجود دارن. بنابراین مردگان متحرک به این زودی ها جایی نمیره و به اتمام نمیرسه.”