هفته گذشته دیدیم که گروه ها، با یک روش کاملا ابتدایی، اخبار اتفاقاتی که برایشان افتاده را به یکدیگر رساندند. حالا که خبر به الکساندریا رسیده که لشگر کینگدام نابود شده، از نظر وزیر جنگ، دریل، نقشه در شُرُف شکست است، پس برخلاف میل ریک، و با کمک سرجوخه انتقام، تارا، نقشه حمله ای انتحاری به پناهگاه دشمن را میکشند.

اما در همین حین، در هیلتاپ، مگی که در حال تمرین درس مادری برای گریسی هم هست، باید با اسرای ناجیان هم سر و کله بزند. مردمانی که در عین ناباوری، هنوز بعضی هایشان به نگان وفادارند. اما شاید راحت ترین تصمیم مگی، زندانی کردن گرگوری به همراه ناجیان بود. تصمیمی که شاید در آینده عواقب بدی داشته باشد، مثلا تغییر جبهه علنی گرگوری و به کشتن دادن اهالی هیلتاپ.

موضوع دیگر، رفتن ریک به جامعه زباله گردها و دعوت آنها به همکاری مجدد با متحدین بود. و البته، تهدید به نابودی آنها، در صورت قبول نکردنشان. که البته در هفته بعد دیدیم، که ریک نه تنها از اسیر شدن در کانتینر ترسی ندارد، بلکه حتی با دست بسته هم جنگجوی نترس و ماهریست که رهبر گروه دشمن را به خاک میزند.

شاید تنها نکته ای که برای ما همچنان مجهول است، به علاوه قضیه هلی کوپتر،حرف A است که همه جا در تعقیب گرایمزهاست. البته در این مورد به خصوص، شاید نشان از این دارد که ریک اولین اسیر در منطقه زباله گردهاست.

اما رزیتا و میشون که برای راحتی دل خودشان الکساندریا را ترک کردند، اگر با دریل و تارا که مثل فرشته نجات در مسیرشان ظاهر شدند، رو به رو نشده بودند، امکان داشت که به طور کل نقشه را نابود کنند، و کاری که توسط یوجین با استفاده از پهباد کوچک در حال انجام بود، که به لطف دوایت وفادار ما، بی نتیجه ماند، در مقیاس خیلی بزرگتر صورت بگیرد و ناجیان خشمگین را آزاد کند. البته در آن انبار، باید به شلیک جانانه رزیتا نمره ۱۰۰ داد. هر چند که امیدوارم اینطور هدر دادن گلوله آر پی جی، بعدا به ضرر متحدین تمام نشود.

اما حالا میدانیم که کارل، صدیق، دوست جدیدش را به الکساندریا آورده، باید دید که در هفته آینده، صدیق میتواند نقش کلیدی در محاصره الکساندریا داشته باشد یا خیر.

 

در پناهگاه، حالا یوجین متوجه همکاری دوایت با متحدین شده و نمیدانم چرا، اما هنوز تصمیم نگرفته تا دوایت را بفروشد. شاید اینکار را برای زمانی گذاشته که نگان قصد اعدامش را دارد، میگوید یک خائن در میان مردمت است، از جانم بگذر تا خائن را لو دهم. یا زمانی که به دست ریک بیفتد، میتواند بگوید که از خبرچینی دوایت برای تو خبر داشتم، ولی چیزی نگفتم، پس جانم را ببخش. که در این صورت احتمال تبعید شدنش زیاد است که این هم با مرگ برای یوجین فرقی ندارد.

اما بر خلاف آنچه تصور میشد، دوایت مردانه پای قولش ایستاده، همچنان در حال کمک به متحدین است، و برای عملی شدن این نقشه و پایان یافتن جنگ هر کاری میکند.

حداقل میدانیم که گابریل، گاز گرفته نشده، وگرنه پیدا کردن دارو برای او کار بیهوده ای بود. اما اینکه چرا بی دلیل عفونت کرده سوال است. با این حساب، فرضیه دل و روده سمی محکم تر میشود.

 

کاری که دریل کرد، رفتن با کامیون به سمت دیوار پناهگاه و تخریب دیوار، هر چند که موفقیت آمیز بود، اما ما را در حد مرگ برای دریل ترساند. به علاوه اینکه همانطور که دیدیم باعث مرگ کارگران بی دفاع شد و باعث شد آنچه از کارگران زنده ماندند، به سربازان بپیوندند. دقیقا اتفاقی که ریک از آن ترس داشت. به علاوه اینکه ، در پروموی قسمت بعد دیدیم که ظاهرا نگان از پناهگاه بیرون آمده و پشت دروازه الکساندریا رسیده است. اگر این اتفاق به خاطر شکستن دیوار باشد و فرصتی برای ناجیان فراهم کرده باشد که از پناهگاه خارج بشوند، و باعث مرگ دیگری شوند، آیا دریل و تارا خودشان را خواهند بخشید؟

ریک که بیخبر از همه جا به پناهگاه میرسد و محوطه را بدون واکر میبیند، بلافاصله این فکر را میکند که ناجیان موفق به پراکنده کردن واکرها شده اند. اما ما دیدیم و شنیدیم که واکرها طبقه اول را تصرف کرده اند.

اما اگر در این بین چیزی به ما نشان داده نشده باشد چه؟ اگر گمان ریک درست باشد چه؟ آیا اتفاقی که افتاد باعث و بانی مرگی دردناک در نیم فصل میشود؟