اون دسته از طرفداران سریال که میخوان به اسرار فصل هفتم پی ببرند یا این که میخوان بازیگران محبوبشون رو ببینن ، نه تنها به آرزوشون نمیرسن ، بلکه سر از بازداشتگاه در میارن.

 

چندین شب پیش ، پنج نفر از هواداران سریال به امید دیدن یکی از مکان های فیلم برداری سریال ، که در فصل دوم استفاده شده بود وارد یک ملک شخصی شدند.صاحب خونه ها بعد از چند ساعت متوجه این موضوع میشن و به پلیس اطلاع میدن که چند نفر رو در ملک شخصی شون و در حال عکس برداری دیدن.

 

این پنج نفر که بین هجده تا بیست و پنج سال سن داشتند ، تایید کردند که با تعداد زیادی علامت “ورود ممنوع” رو به رو شدند ، ولی با این حال وارد اون ملک شدن چون فکر میکردن که اون جا متروکه است.

 

با این که این دست گیری مربوط به یکی از مکان های قبلی فیلم برداری سریاله ، شایعات بر این مبناست که احتمال بازداشت افرادی هم که بخواهند از اسرار فصل هفتم سر در بیاورند هست.