چندلر ریگز بازیگر نقش کارل نمیداند که در نامه ی کارل به ایند چه چیزی نوشته شده بود.

 

قبل از مرگ کارل ، او برای تعدادی از شخصیت های سریال نامه ای نوشت. از جمله ریک ، نگان ، میشون و ایند.

 

اما بعد از سوال یکی از هوداران از چندلر ریگز درباره ی محتویات نامه ی کارل به ایند ، او گفت :

 

“من نظری ندارم. صادقانه بگم که وقتی داشتم نامه ها رو می نوشتم فقط چیزای الکی مینوشتم و تا بعد از پخش قسمت های بعدی نمیدونستم کارل چی نوشته. در واقع موقع فیلمبرداری قسمت نهم فقط برای ضبط دوربین نامه مینوشتم نه اینکه واقعی نامه بنویسم.”

 

البته شاید در قسمت های بعدی فصل نهم ایند دوباره بخواهد به نامه ی کارل نگاهی بی اندازد و اینگونه محتویات نامه ی کارل به ایند برای بیننده ها نیز مشخص شود.