اسکات گیمپل تهیه کننده ی سریال گفت که در قسمت پایانی فصل هشتم تکلیف جنگ بین ناجی ها و الکساندریا ، هیلتاپ و کینگدام مشخص می شود.

 

او توضیح داد :

 

“ما توی قسمت آخر به وضوح یک جنگ رو می بینیم. ممکنه نتیجه ش چیزی باشه که مردم انتظارش رو ندارن. ممکنه نتیجه ش چیزی باشه که بعضی از کاراکترها اون رو نخوان.”

 

از گیمپل سوال شد که آیا هواداران شاهد انتقام مرگ گلن و آبراهام خواهند بود و او در جواب گفت :

 

“از خدا میخوام که اونا راضی باشن. واقعا امیدوارم که از نتیجه ی جنگ راضی باشن. این یه جنگه و توی این مسیر تلفاتی وجود داره. شخصیت های ما عمیقا به هم متصل هستن و سرنوشت اونا به هم گره خورده ، حتی اگه خودشون اینو نخوان.”