the walking dead season 10 finale daryl judith 1214243

شخصیت های ما در بیمارستانی پنهان شدند اما در نهایت بتا و گله ی واکرهایش موفق به یافتن مخفیگاه آن ها شدند. اما با وجود این شرایط در قسمت پایانی فصل دهم باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟

آنجلا کانگ در این مورد توضیح داد :

“وقتی ادامه بدیم مگی برمیگرده و براساس نامه ی کارول میفهمه که چه اتفاقی برای همه افتاده. همچنین قهرمانان ما این نوع از مخفیگاه های هوشمندانه رو دور از جوامع دارن، اما مکان اونا لو رفته که این اتفاق اونا رو در معرض برخورد و جنگ با گله ی نجواکننده ها قرار میده. ما از دریل و نگان، لیدیا و کارول و رابطه ی اونا خواهیم دید. و در نهایت از شخصیت مرموزی که ماسک آهنی به صورت داره و جلوی آلدن و آرون ظاهر میشه بیشتر خواهیم دید.”