رابرت کرکمن گفت که فصل چهارم ترس از مردگان متحرک با یک پرش زمانی همراه است.

 

کرکمن در این مورد توضیح داد :

 

“ترس از مردگان متحرک نیاز به یه پرش زمانی داره ، به طوری که مورگان بتونه واردش بشه. قسمت اول فصل چهارم ترس همون شبی پخش میشه که قسمت آخر فصل هشتم مردگان متحرک قراره پخش بشه. بنابراین اون شب یه رویداد بزرگ توی دوتا سریال اتفاق میفته که شما میتونید به جواب همه ی سوال هاتون برسین.”