وقتی که فصل هفتم در ماه اکتبر شروع بشه ، ما یکی از شخصیت های اصلی رو در وحشیانه ترین شکل قابل تصور خواهیم دید.

 

تماشای فصل جدید برای بعضی از هواداران سخت خواهد بود و یک شخصیت خاص با توجه به صحبت های رابرت کرکمن قرار است خوی وحشیانه ای به خود بگیرد.

 

رابرت کرکمن ضمن تایید اینکه قراره ما ریک رو به وحشیانه ترین حالت ممکن ببینیم صحبت های زیر رو انجام داد :

 

“قسمتی از فصل هفتم هست که درکش برای همه سخت خواهد بود.ما قراره یه ریک ویژه رو ببینیم.ریک میبینه قدرتی که داشته رو به نگان داده.اون به احتمال زیاد خودش رو برای مرگ عزیزی که از دست داده و حمله ای که با اعتماد به نفس بالا به ناجی ها داشته سرزنش میکنه.”