فصل هفتم به شخصیت های دوست داشتنی ما خیلی سخت گذشت. یکی از این شخصیت ها دریل بود که بابت مرگ گلن عذاب وجدان داشت.

 

نورمن ریداس تایید کرد که در فصل هشتم دریل به دنیال انتقام مرگ گلن از ناجی ها خواهد بود :

 

“فصل قبل خیلی بد بود. ولی الان دریل میخواد انتقام بگیره و در حال حاضر فقط میخواد خون بریزه. اون برای گلن ، برای آبراهام ، برای مردمی که دوست داره و مردمی که دوست داشته و الان مردن مبارزه میکنه. اون فقط میخواد انتقام لعنتیش رو بگیره. اون میخواد افراد خاصی رو بکشه.”